วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติดงหลวง

ประวัติ...ดงหลวง (ก่อนจะมาเป็นดงหลวง แดนวิมาน)
ในอดีตประมาณ 186 ปีก่อน ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2359ชาวกะโซ่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง บริเวณเมืองมหาชัย ในแขวงคำม่วน และเมืองอื่น ๆ ในแขวงสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานของประเทศไทย อยู่ที่บ้านดงหลวง โดยการนำของเพี้ยแก้ว นครอินทร์ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้นำชาวกะโซ่ ชาวกะโซ่ได้สำรวจและเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร แวดล้อมไปด้วยที่ราบลุ่มและเชิงเขา เหมาะสมในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อการดำรงชีพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านดงหลวง" และเป็นหัวหน้าชายไทยกะโซ่ ของบ้านดงหลวง ต่อมาได้เป็นกำนันตำบลดงหลวงคนแรก มีนามบรรดาศักดิ์ว่า "หลวงวาโนไพรพฤกษ์" ชาวกะโซ่ในท้องที่นี้ส่วนมากใช้นามสกุลเดียวกันว่า "วงค์กระโซ่" และ "โซ่เมืองแซะ" ตำบลดงหลวง เดิมอยู่ในเขตการปกครองของเมืองมุกดาหาร เมื่อมีการจัดตั้งเป็นอำเภอและจังหวัดในปี พ.ศ.2450 จึงโอนไปขึ้นกับอำเภอนาแกจ.นครพนม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอดงหลวง ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.ดงหลวงต.หนองบัว และ ต.กกตูม ขึ้นกับ อ.นาแก จ.นครพนม โดยมีนายเกียรติคุณสุวรรณกูล เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2527 อ.มุกดาหาร จ.นครพนม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น จ.มุกดาหาร กิ่งอำเภอดงหลวงจึงได้โอนมาจากจังหวัดนครพนมและเป็นอำเภอดงหลวง ขึ้นกับการปกครองของจังหวัดมุกดาหาร

คำขวัญของอำเภอดงหลวง
น้ำตกห้วยเลาแก่งโพธิ์
แหล่งวัฒนธรรมไทยโซ่
คชสารไม้โบราณ
พระอวตารประทับบาท
งามพิลาศอ่างชะโนด
โขดหินภูเขาไฟ
ทรามวัยนอนสำราญ

สถานที่ท่องเที่ยว
1.ศูนย์ศิลป์ชีพ บ.นาโคกกุง ต.กกตูม
2.น้ำตกแก่งโพธิ์ บ.นาหินกอง ต.กกตูม
3.น้ำตกห้วยเลา บ.ห้วยเลา ต.พังแดง
4.อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ.หนองหนาว
5.อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ บ.โพนไฮ
6.วัดป่าภูถ้ำนก บ.พังแดง ต.พังแดง
7.วัดธาตุทองหลวง พ่อตาคำ บ.มะนาว ต.พังแดง
8.สำนักสงฆ์ ภูผาผึ้ง บ.นาโคกกุง ต.พังแดง
9.สำนักสงฆ์ ภูผาป่อง บ.ขัวสูง ต.กกตูม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น